shopup.com

 

 

แก้วยาน้ำพลาสติก 30 มล.
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์ทางการแพทย์
รหัส :
ราคา 20.00 บาท

27 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1781 ผู้ชม

 

ชื่อการค้า อังกฤษ 

ชื่อการค้า ไทย :  แก้วยาน้ำพลาสติก 30 มล.

ชื่อสามัญ :

ปริมาณ/ขนาดบรรจุ : 

ส่วนประกอบ

สรรพคุณ ใช้ในการตวงยาน้ำ   เป็นแก้วพลาสติกสีใส ปริมาตรที่ใช้วัดได้ตามมาตรฐาน

วิธีใช้ : 

คำเตือน :  

Engine by shopup.com